Publications by the same author
plus in the repository
plus in Google Scholar

Bibliografische Daten exportieren
 

We need to talk… - Acceptance of Digital Voice Assistants among Millennials and older people

DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00005948
URN to cite this document: urn:nbn:de:bvb:703-epub-5948-7

Title data

Ewers, Karolina:
We need to talk… - Acceptance of Digital Voice Assistants among Millennials and older people.
Bayreuth , 2022 . - IX, 143 P.
( Doctoral thesis, 2021 , University of Bayreuth, Faculty of Law, Business and Economics)

[thumbnail of Dissertation_Ewers_END.pdf]
Format: PDF
Name: Dissertation_Ewers_END.pdf
Version: Published Version
Available under License Creative Commons BY 4.0: Attribution
Download (4MB)

Abstract

When Alan Turing formulated the Turing test in 1950, he certainly would not have thought that 70 years later, new trends and technology would change the way we experience our everyday life. Digital Voice Assistants are rapidly conquering the market and offering consumers simple, voice-based usability. Companies from various industries, such as the retail or the health sector, have recognized their potential and are already offering services digitally with the support of Digital Voice Assistants. It is only a matter of time that voice assistant will soon, at least to a certain extent, find their way into consumers' everyday lives. Against this background, the present thesis offers a good basis for better assessing the acceptance of Digital Voice Assistants and dealing more precisely with the influencing factors among the age cohorts - Millennials and older people. Three surveys of Millennials and one of older people were nearly examined under investigation of carefully selected technology acceptance models – the modified TAM and the modified UTAUT2. Those two models have proven to be reliable theories for testing the acceptance of new media. When analyzing the predictors among Millennials, Pastime is the most important aspect that influences the acceptance of Digital Voice Assistants. Moreover, Enjoyment, Image, Expediency, and Social Influence also positively impact the intention to use the system. Nonetheless, privacy concerns and the fear of being intercepted negatively affect Millennials' acceptance and the use of such new technologies. Within the second investigated group – older people, Performance Expectancy, Facilitating Conditions and Hedonic Motivation have the strongest influence on the acceptance of Digital Voice Assistants. Although, it should be noted that there are noticeable differences between individuals aged 55 to 64 years and those beyond the age of 65 years. The qualitative analysis shows that Digital Voice Assistants are very helpful while quickly looking for short information, navigating a car, traveling, or using a mobile phone, especially when manual input is impossible. People in both target groups mainly use their Digital Voice Assistants for time-saving and increase their image among friends and family, who strongly influence their decisions and behavior. Many users, especially those older ones, turn to Digital Voice Assistants when they feel lonely and need a conversation with somebody. Future studies should examine further age cohorts in different countries. A specific subdivision of older people will also be recommended. Another interesting aspect, which will certainly provide meaningful findings, is to examine differences between Behavioral Intention to Use and different education levels.

Abstract in another language

Kiedy Alan Turing sformułował test Turinga w 1950 roku, z pewnością nie przypuszczał, że 70 lat później nowe trendy i technologie zmienią sposób, w jaki doświadczamy naszego codziennego życia. Cyfrowi asystenci głosowi szybko podbijają rynek i oferują konsumentom prostą, opartą na głosie użyteczność. Firmy z różnych branż, takich jak handel detaliczny czy ochrona zdrowia, dostrzegły ich potencjał i już teraz oferują usługi w formie cyfrowej, korzystając z pomocy cyfrowych asystentów głosowych. To tylko kwestia czasu, kiedy asystenci głosowi, przynajmniej w pewnym stopniu, znajdą zastosowanie w codziennym życiu konsumentów. W tym kontekście niniejsza praca stanowi podstawę do lepszej oceny akceptowalności cyfrowych asystentów głosowych i dokładniejszego zbadania czynników wpływających na nią wśród poszczególnych grup wiekowych - Millennialsów i osób starszych. Trzy badania Millennialsów i jedno badanie osób starszych zostały poddane analizie w oparciu o starannie dobrane modele akceptacji technologii - zmodyfikowany TAM i zmodyfikowany UTAUT2. Te dwa modele okazały się być wiarygodnymi metodami do badania akceptacji nowych mediów. Analizując czynniki wśród Millennialsów, najważniejszym aspektem wpływającym na akceptację cyfrowych asystentów głosowych jest rozrywka. Ponadto, przyjemność, wizerunek/image, wygoda i wpływ społeczny również pozytywnie wpływają na zamiar korzystania z asystentów głosowych. Niemniej jednak obawy o prywatność i strach przed byciem podsłuchiwanym negatywnie wpływają na akceptację i korzystanie z nowych technologii przez Millennialsów. W drugiej badanej grupie - osób starszych - najsilniejszy wpływ na akceptację cyfrowych asystentów głosowych mają oczekiwania związane z efektywnością w działaniu, czynniki sprzyjające oraz motywacja hedonistyczna. Należy jednak zaznaczyć, że zauważalne są różnice pomiędzy osobami w wieku 55-64 lat a osobami powyżej 65 roku życia. Z analizy jakościowej wynika, że cyfrowi asystenci głosowi są bardzo pomocni podczas szybkiego wyszukiwania krótkich informacji, nawigacji samochodowej, podróżowania czy korzystania z telefonu komórkowego, zwłaszcza gdy niemożliwym jest wprowadzenie danych ręcznie. Osoby z obu grup docelowych używają swoich cyfrowych asystentów głosowych głównie w celu zaoszczędzenia czasu i zwiększenia swojego wizerunku wśród znajomych i rodziny, którzy mają duży wpływ na ich decyzje i zachowania. Wielu użytkowników, zwłaszcza starszych, sięga po cyfrowego asystenta głosowego, gdy czuje się samotna i potrzebuje z kimś porozmawiać. Przyszłe badania powinny obejmować kolejne grupy wiekowe w różnych krajach. Zaleca się również dokonanie szczegółowego podziału na osoby starsze. Innym interesującym aspektem, który z pewnością dostarczy istotnych wniosków, jest zbadanie różnic między intencją użycia a poziomem wykształcenia.

Further data

Item Type: Doctoral thesis (No information)
Keywords: Digital Voice Assistants; Technology Acceptance Model
DDC Subjects: 300 Social sciences > 330 Economics
Institutions of the University: Faculties > Faculty of Law, Business and Economics > Department of Business Administration > Chair Business Administration XIV - Marketing and Innovation
Faculties > Faculty of Law, Business and Economics > Department of Business Administration > Chair Business Administration XIV - Marketing and Innovation > Chair Business Administration XIV - Marketing and Innovation - Univ.-Prof. Dr. Daniel Baier
Graduate Schools > University of Bayreuth Graduate School
Faculties
Faculties > Faculty of Law, Business and Economics
Faculties > Faculty of Law, Business and Economics > Department of Business Administration
Graduate Schools
Language: English
Originates at UBT: Yes
URN: urn:nbn:de:bvb:703-epub-5948-7
Date Deposited: 08 Apr 2022 06:54
Last Modified: 08 Apr 2022 06:54
URI: https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/5948

Downloads

Downloads per month over past year